Mijn naam is Tanja de Waard- van Noort.

Beroepsgegevens:

Psychologiepraktijk De Waard- van Noort, KvK 51272210
Bigreg.nr: 39054935025 

AGBcode: 94004645 (zorgverlener) 94060925 (praktijk)


Kwaliteitsstatuut

Sinds 2002 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog in de generalistische basis GGZ. Het is voor mij zeer waardevol om op een professionele manier betrokken te zijn bij mensen, die  een moeilijke periode in hun leven doormaken, of die klachten ervaren. Na een kennismaking vind ik het prettig om als een team op te trekken en samen te kijken welke factoren een rol spelen bij de klachten. We onderzoeken wat er werkt om weer in actieve verbinding te komen met de belangrijke waarden in het leven. Op een andere manier leren omgaan met gedachten en gevoelens en een vriendelijke houding naar jezelf ontwikkelen zijn vaak belangrijke manieren om weer in staat te zijn het eigen levenspad te bewandelen.

Ik maak hierbij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, waaronder ACT (Acceptance and Commitment Therapy; zie Ons aanbod). cognitieve gedragstherapie en EMDR .

Onderdeel zijn van het team van Triade is inspirerend en motiverend voor mij, evenals de samenwerking met verwijzers en andere collega’s. Ik zorg ervoor dat ik mijn kennis up to date houd door het volgen van cursussen, workshops en intervisies.

Na mijn afstuderen als neuro- en revalidatiepsycholoog heb ik de opleiding tot BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog doorlopen. Na een aantal jaren als medisch psycholoog te hebben gewerkt, heb ik mijn werkveld verlegd naar een vrijgevestigde praktijk in de generalistische basis GGZ.

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ik ben gevisiteerd in 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar. Tevens heb ik de NIP kwalificatie tot eerstelijnspsycholoog.

Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag (locatie: Londense kaai 13-15 in Middelburg) en dinsdagochtend (locatie: huisartsenpraktijk De Vleugelnoot, Molenwater 47 in Middelburg).