Triade biedt zorg op maat voor alle leeftijden. Ouderen horen vanzelfsprekend bij de groep “volwassenen”. Wij raden u daarom aan het stukje over “volwassenen en partnerrelaties” te lezen. De reden dat de groep “ouderen” hier apart genoemd staat, is, omdat het onze ervaring is dat het voor veel oudere mensen een moeilijke stap is om contact op te nemen met een psycholoog.

Juist de oudere mens komt echter allerlei zaken tegen die een bedreiging vormen voor een goede kwaliteit van leven. Verlies speelt hierbij een grote rol. Verlies van werk, gezondheid en dierbaren bijvoorbeeld. Eenzaamheid kan hiervan een gevolg zijn. Ook een gevoel van nutteloosheid, of een gevoel de snelheid van deze maatschappij niet bij te kunnen benen kan de kop opsteken.

Veel oudere mensen gaan terugdenken over hun leven en als het ware “de balans opmaken”.

Dit zijn allemaal heel normale gevoelens en belevenissen. Ze kunnen echter gepaard gaan met hevige emoties en verwarrende gedachten. Een psycholoog kan u helpen hiermee om te gaan.

Ook als u zich zorgen maakt over uw functioneren op het gebied van geheugen en concentratie kunt u contact opnemen met Triade. Middels een neuropsychologisch onderzoek kan worden nagegaan of er sprake is van “gewone” veroudering, of dat nader onderzoek gewenst is.