Binnen Triade bestaat de mogelijkheid met uw partner aan uw relatie te werken. Soms vloeit dit voort uit individuele therapie, maar u kunt zich ook specifiek voor uw relatie aanmelden.

De aanleiding waarom u hulp zoekt kan divers zijn, wij streven dan ook naar maatwerk in ons aanbod voor therapie. Relatiegesprekken kunnen zinvol zijn in elke fase van een relatie die onder druk staat, ook bij bijvoorbeeld vragen omtrent echtscheiding. Doelstelling is het helder krijgen van de wederzijdse verwachtingen en de bereidheid daar samen in te investeren.

Een van de modellen die gebruikt worden is Emotionally Focused Therapy, waarbij de nadruk licht op het herstellen en verstevigen van de verbondenheid. Aandacht wordt vooral besteedt aan de wisselwerking tussen twee mensen en het open formuleren van hun behoeften. Communicatie is daarbij belangrijk, maar de focus is niet op gesprekstechnieken, maar eerder op het je beschikbaar kunnen stellen voor elkaar.