Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. De belangrijkste insteek is u te helpen de herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Behalve schokkende ervaringen, kunnen ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van uw leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, voor EMDR in aanmerking komen.

Bij EMDR worden oogbewegingen of klikjes per koptelefoon aangeboden terwijl u zich openstelt voor de beladen informatie. Er wordt wetenschappelijk onderzocht hoe dit mechanisme werkt, maar inmiddels is er zodanig veel bewijs dat het de aanbevolen methode is bij trauma.

De EMDR folder clienten kunt u hier downloaden