In deze therapie wordt ervan uit gegaan dat onze manier van denken veel invloed heeft op de manier waarop wij ons voelen en daarmee hoe wij ons gedragen. Zodra psychische klachten voortkomen uit gedachten (cognitie betekent gedachte) die mensen hebben over hun problemen, is het van belang meer bewust te worden en te gaan begrijpen welke gedachten, leefregels, veronderstellingen of overtuigingen de klachten beïnvloeden. In de therapie kunt u leren op een geloofwaardige en reële wijze de manier van denken te veranderen, waardoor het gevoel verandert en daarmee stappen gezet kunnen worden om ook het gedrag te veranderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de cognitieve gedragstherapie effectief is bij veel psychische klachten. Bijvoorbeeld bij paniek, sociale angsten, depressie, dwangklachten, eetproblemen, pijnstoornissen, hypochondrie, spanningshoofdpijn, spierpijn en seksuele problemen.