Tarieven Zorgprestatiemodel 2022 (NZA tarief) ; (deze tarieven gelden als er geen contract met de zorgverzekeraar is.

 

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten

ggz € 142,31
Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz € 120,99

 

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz € 163,37
Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz € 143,71

Met gecontracteerde zorgverzekeraars kunnen afwijkende tarieven gelden.


Gecontracteerde zorgverzekeraars

Als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico  met u verrekend door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico voor mensen boven de 18 jaar in 2022 bedraagt € 385,- 

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors):

CZ, Ohra, Delta Lloyd
Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis. De Friesland
VGZ(*), IZZ, IZA, Unive
Menzis, Anderzorg, Azivo
ONVZ, VvAA, PNOzorg, ASR, Zorg&Zekerheid
DSW, Ditzo
ENO, Salland, ZorgDirectVergoeding vanaf 2022:

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel”. (zie zorgprestatiemodel.nl )

Dit betekent dat alle behandelingen, die zorginhoudelijk niet in 2021 zijn afgerond, op die datum administratief afgesloten worden. Bestaande en nieuwe behandelingen worden dan vanaf 1 januari op een andere manier gedeclareerd. 

U ontvangt hierover te zijner tijd een melding van uw zorgverzekeraar, of krijgt, bij ongecontracteerde zorg, een rekening van de behandelaar.

Vanaf 2022 worden behandelingtrajecten niet meer alleen aan het eind gedeclareerd, maar worden er maandelijks consulten en verrichte werkzaamheden gedeclareerd. Een andere verandering is dat cliënten worden verplicht om niet alleen in het startjaar van de behandeling maar ieder kalenderjaar, het eigen risico te betalen.

U kunt hier een folder over het zorgprestatiemodel downloaden.

Per 1 januari 2022 komt op de declaratie naar de zorgverzekeraars een code voor de hoofd diagnosegroep  te staan en de zorgvraagtypering. Ook worden deze gegevens gepseudonimiseerd doorgestuurd naar de Nederlandse Zorg autoriteit. Als u niet wilt dat deze informatie wordt meegestuurd, kunt u een privacyverklaring tekenen bij uw behandelaar. Geeft u dit aub aan bij de intake. 


Onverzekerde Zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch consulten aanvragen. Triade heeft daarin gekozen onder het maximumtarief van de NZA te blijven om zorg toegankelijk te houden. Het deel dat uw verzekeraar vergoed (het restitutietarief) kan verschillen, informatie daarover vindt u bij uw eigen zorgverzekeraar. Hierbij maakt het geen verschil of er al dan niet een contract is met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerd Product    € 105,00

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur (1 werkdag, dus excl. weekend) van te voren geannuleerd te worden.
Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 60,00


Psychologenpraktijk Triade
deel uitmakend van coöperatie ZEGG