Tarieven Zorgprestatiemodel 2022 (NZA tarief) ; (deze tarieven gelden als er geen contract met de zorgverzekeraar is.

 

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten  - € 142,31

   
Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten -  € 120,99
   

 

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten -  € 163,37
   
Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten -  € 143,71
   

 

Met gecontracteerde zorgverzekeraars kunnen afwijkende tarieven gelden.


Gecontracteerde zorgverzekeraars

Als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico  met u verrekend door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico voor mensen boven de 18 jaar in 2022 bedraagt € 385,- 
Wij hebben contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors):

CZ, Ohra, Delta Lloyd * ATTENTIE: zie hieronder!
Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis. De Friesland
VGZ(*), IZZ, IZA, Unive
Menzis, Anderzorg, Azivo
ONVZ, VvAA, PNOzorg, ASR, Zorg&Zekerheid
DSW, Ditzo
ENO, Salland, ZorgDirect

 

NB CZ verzekerden:

Met ingang van 1 januari 2022 heeft CZ (en haar aanverwante labels OHRA en Delta Lloyd) ervoor gekozen het budget voor Geestelijke Gezondheidszorg op voorhand te begrenzen. Dit wil zeggen dat elke zorgaanbieder een maximum plafond opgelegd heeft gekregen. Helaas moeten we constateren dat dit plafond niet toereikend is om alle zorg te bieden die we zouden willen bieden. Vanzelfsprekend betreuren we deze stand van zaken.

Zodra bekend is wie uw behandelaar wordt, kunnen we bepalen of het budget toereikend is. Als dat niet het geval is moet goedkeuring bij CZ worden aangevraagd om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen. CZ heeft aangegeven dat u bemiddeling kunt aanvragen bij het Zorgteam. Zij kunnen dan op individuele basis een tegemoetkoming geven, zodat u toch zorg kunt ontvangen door de gewenste behandelaar.

Ook kunnen ze u adviseren of er mogelijk een andere behandelaar is (al dan niet in deze regio) die nog wel ruimte heeft in het budget.

 In beginsel vinden we het niet sympathiek dat u zelf actie moet ondernemen, maar wij kunnen als praktijk helaas geen structurele aanpassing van het plafond aanvragen.

 Procedure:

  • U kunt zich wel aanmelden bij onze praktijk. U komt dan op de (algemene) wachtlijst, eventueel met voorkeur voor een bepaalde behandelaar.
  • Zodra u aan de beurt bent, wordt u gebeld door de psycholoog, bij wie u de behandeling zou kunnen starten. De psycholoog geeft aan of u goedkeuring moet aanvragen bij CZ.
    U neemt dan contact op met het Zorgteam van CZ op telefoonnummer 013-5949110. Geef aan dat u verwezen bent naar Triade en een voorkeur heeft voor behandeling bij deze praktijk. Het is daarbij noodzakelijk dat u aangeeft wie uw behandelaar wordt. CZ zal dan een besluit nemen over uw aanvraag.
  • Vervolgens stelt u ons op de hoogte of de tegemoetkoming is toegekend. Graag ontvangen we een kopie van deze bevestiging per mail. Als uw mailadres niet bij ons bekend is kunt u dit kenbaar maken door ons contactformulier in te vullen.
  • De behandelaar kan dan een eerste afspraak met u maken.


 

Vergoeding vanaf 2022 voor verzekerde zorg:

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel”. (zie zorgprestatiemodel.nl )

U kunt hier een folder over het zorgprestatiemodel downloaden.

Per 1 januari 2022 komt op de declaratie naar de zorgverzekeraars een code voor de hoofd diagnosegroep  te staan en de zorgvraagtypering. Ook worden deze gegevens gepseudonimiseerd doorgestuurd naar de Nederlandse Zorg autoriteit. Als u niet wilt dat deze informatie wordt meegestuurd, kunt u een privacyverklaring tekenen bij uw behandelaar. Geeft u dit aub aan bij de intake. 

Voorwaarden voor verzekerde zorg: Verwijzing van een arts, en voorwaarde voor behandeling is dat de behandelend psycholoog een diagnose (classificatie) moet kunnen stellen, die onder de vergoede zorg valt. 


Onverzekerde Zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch consulten aanvragen. Triade heeft daarin gekozen onder het maximumtarief van de NZA te blijven om zorg toegankelijk te houden. Het deel dat uw verzekeraar vergoed (het restitutietarief) kan verschillen, informatie daarover vindt u bij uw eigen zorgverzekeraar. Hierbij maakt het geen verschil of er al dan niet een contract is met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerd Product    € 105,00

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur (1 werkdag, dus excl. weekend) van te voren geannuleerd te worden.
Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 60,00