Tarieven generalistische basis Geestelijke GezondheidsZorg 2021

Psychologenpraktijk Triade hanteert voor 2020 de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven gelden enkel als er met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten. Als er wel een contract is wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

 

Basis GGZ Kort € 522,00
Basis GGZ Middel € 885,00
Basis GGZ Lang € 1435,00
Basis GGZ Onvolledig Traject      € 228,00Gecontracteerde zorgverzekeraars

Als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt alleen een eventueel niet benut deel van uw eigen risico  met u verrekend door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico voor mensen boven de 18 jaar in 2021 bedraagt € 385,- 

Wij hebben contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors):

CZ, Ohra, Delta Lloyd
Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae, Interpolis
VGZ(*), IZZ, IZA, Unive
Menzis, Anderzorg, Azivo
ONVZ, VvAA, PNOzorg, ASR, Zorg&Zekerheid
DSW, De Friesland (alleen Mw. A.L. Vree en A.M.W. van Eersel)

(*) de labels Promovendum, National Academic en Besured vallen vanaf 2018 niet meer onder VGZ en zijn bij Triade niet langer gecontracteerd voor nieuwe trajecten.

Vergoeding vanaf 2022:

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel”. (zie zorgprestatiemodel.nl )

Dit betekent dat alle behandelingen, die zorginhoudelijk niet in 2021 zijn afgerond, op die datum administratief afgesloten worden. Bestaande en nieuwe behandelingen worden dan vanaf 1 januari op een andere manier gedeclareerd. 

U ontvangt hierover te zijner tijd een melding van uw zorgverzekeraar, of krijgt, bij ongecontracteerde zorg, een rekening van de behandelaar.

Vanaf 2022 worden behandelingtrajecten niet meer alleen aan het eind gedeclareerd, maar worden er maandelijks consulten en verrichte werkzaamheden gedeclareerd. Een andere verandering is dat cliënten worden verplicht om niet alleen in het startjaar van de behandeling maar ieder kalenderjaar, het eigen risico te betalen.
Onverzekerde Zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch consulten aanvragen. Triade heeft daarin gekozen onder het maximumtarief van de NZA te blijven om zorg toegankelijk te houden. Het deel dat uw verzekeraar vergoed (het restitutietarief) kan verschillen, informatie daarover vindt u bij uw eigen zorgverzekeraar. Hierbij maakt het geen verschil of er al dan niet een contract is met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerd Product    € 98,00

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur (1 werkdag, dus excl. weekend) van te voren geannuleerd te worden.
Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 60,00


Psychologenpraktijk Triade
deel uitmakend van coöperatie ZEGG